Телефон за записване:

052 / 30-28-51 (до 55)

Спешни случаи:

052 / 30-28-53

Търсене в целия уебсайт

Протоколи на комисията за провеждане на процедурата заедно с приложенията към тях

Протокол 1[публикувано на 30.11.2015г. в 16:28ч.]
Плотокол 2[публикувано на 16.12.2015г. в 16:30ч.]
Протокол 3[публикувано на 18.12.2015г. в 14:20ч.]
Протокол 4[публикувано на 29.12.2015г. в 17:30ч.]