Протокол 1 [публикувано на 30.11.2015г. в 16:28ч.]
Плотокол 2 [публикувано на 16.12.2015г. в 16:30ч.]
Протокол 3 [публикувано на 18.12.2015г. в 14:20ч.]
Протокол 4 [публикувано на 29.12.2015г. в 17:30ч.]