Решение за определяне на изпълнители по договори за обществена поръчка [публикувано на 30.12.2015г. в 15:12ч.]