Информация за датите и основанието за освобождаване или задържане на гаранциите за участие

Освобождаване на гаранции за участие [публикувано на 21.01.2016г. в 14:13ч.]
Освобождаване на гаранции за участие [публикувано на 28.01.2016г. в 17:03ч.]
Освободени гаранции за участие [публикувано на 17.02.2016г. в 16:58ч.]