Телефон за записване:

052 / 30-28-51 (до 55)

Спешни случаи:

052 / 30-28-53

Търсене в целия уебсайт

Договори за обществената поръчка заедно със задължителните приложения към тях

Анекс от 09.02.2017 г. към договор 6241/19.01.2016 г. с „Медекс“ ООД[публикувано на 13.03.2017г. в 10:48ч.]
Анекс от 09.02.2017 г. към договор 6242/19.01.2016 г. с „Фьоникс фарма“ ЕООД[публикувано на 13.03.2017г. в 10:49ч.]
Анекс от 09.02.2017 г. към договор 6234/19.01.2016 г. със „Софарма трейдинг“ АД[публикувано на 13.03.2017г. в 10:49ч.]
Договор 6234 от 19/01/2016[публикувано на 08.02.2016г. в 11:10ч.]
Договор 6240 от 19/01/2016[публикувано на 08.02.2016г. в 10:58ч.]
Договор 6241 от 19/01/2016[публикувано на 08.02.2016г. в 11:11ч.]
Договор 6242 от 19/01/2016[публикувано на 08.02.2016г. в 13:38ч.]
Договор 6257 от 19/01/2016[публикувано на 08.02.2016г. в 11:27ч.]
Договор 6258 от 19/01/2016[публикувано на 08.02.2016г. в 11:55ч.]
Договор 6259 от 21/01/2016[публикувано на 08.02.2016г. в 12:04ч.]
Договор 6260 от 26/01/2016[публикувано на 08.02.2016г. в 12:12ч.]
Договор 6261 от 26/01/2016[публикувано на 08.02.2016г. в 12:20ч.]
Договор 6262 от 22/01/2016[публикувано на 08.02.2016г. в 13:21ч.]
Договор 6267 от 27/01/2016[публикувано на 08.02.2016г. в 13:22ч.]