Декларация по чл.56, ал.7 от ЗОП [публикувано на 22.10.2015г. в 17:12ч.]
Декларация по чл.47, ал.9 от ЗОП [публикувано на 22.10.2015г. в 17:12ч.]