Разяснение №1 по чл.29 от ЗОП [публикувано на 12.12.2015г. в 12:30ч.]
Разяснение №2 по чл.29 от ЗОП [публикувано на 12.12.2015г. в 12:29ч.]
Разяснение №3 по чл.29 от ЗОП [публикувано на 15.12.2015г. в 16:08ч.]
Разяснение №4 по чл.29 от ЗОП [публикувано на 18.12.2015г. в 16:04ч.]
Разяснение №5 по чл.29 от ЗОП [публикувано на 21.12.2015г. в 15:52ч.]
Разяснение №6 по чл.29 от ЗОП [публикувано на 23.12.2015г. в 12:20ч.]