Решение за определяне на изпълнител по договор за обществена поръчка [публикувано на 12.02.2016г. в 13:54ч.]