Информация за датите и основанието за освобождаване или задържане на гаранциите за участие на кандидатите

Освобождаване на гаранции за участие [публикувано на 10.03.2016г. в 17:03ч.]
Освобождаване на гаранции за участие [публикувано на 10.03.2016г. в 17:14ч.]
Освободени гаранции за участие [публикувано на 18.04.2016г. в 13:44ч.]