Информация за изпълнен договор [публикувано на 29.06.2016г. в 17:02ч.]