Публична покана [публикувано на 28.10.2015г. в 16:21ч.]