Договор 6158 от 13/11/2015 г.с „Промишлено и гражданско строителство“ ООД [публикувано на 16.11.2015г. в 9:27ч.]