Телефон за записване:

052 / 30-28-51 (до 55)

Спешни случаи:

052 / 30-28-53

Търсене в целия уебсайт

Протоколи на комисията за провеждане на процедурата заедно с приложенията към тях

Протокол №1
Протокол №2
Протокол №3
Решение_прекратяване.fed (виж онлайн)
Протокол №4