Протоколи на комисията за провеждане на процедурата заедно с приложенията към тях

Протокол 1 [публикувано на 16.12.2015г. в 17:11ч.]
Протокол 2 [публикувано на 08.01.2016г. в 10:58ч.]
Протокол 3 [публикувано на 15.01.2016г. в 9:24ч.]