Решение за определяне на изпълнители по договори за обществена поръчка [публикувано на 15.01.2016г. в 16:07ч.]