Информация за датите и основанието за освобождаване или задържане на гаранциите за участие на кандидатите

Освобождаване на гаранция за участие [публикувано на 03.02.2016г. в 15:10ч.]
Освобождаване на гаранции за участие [публикувано на 19.02.2016г. в 9:06ч.]
Освобождаване на гаранции за участие [публикувано на 17.03.2016г. в 7:34ч.]