Телефон за записване:

052 / 30-28-51 (до 55)

Спешни случаи:

052 / 30-28-53

Търсене в целия уебсайт

Клинични изпитвания

На вниманието на Договорно-изследователските организации:
В изпълнение на чл. 87, ал. 4 от ЗЛПХМ ви уведомяваме, че на задължително предварително одобрение от Изпълнителния директор на болницата ще подлежат всички нови клинични проучвания на територията на болницата. (
Свалете Образец на Молба за съгласие).
Задължителното изискване преди започване на договаряне с юридическия отдел ще важи за всички настоящи и бъдещи партньорски Договорно-изследователски организации.
За този вид одобрение на клиничните изпитвания и научни медицински изследвания, ДИО ще бъдат своевременно уведомявани.

Oт 07.10.2020 г. местната Комисия по етика при УМБАЛ "Света Марина" ЕАД, гр. Варна, работи в нов състав.
В тази връзка имайте предвид в аванс следното правило възприето от комисията, касаещо независимите лица за контакт за участниците в изпитвания, респ. за формулярите за информирано съгласие: Основното лице за контакт е Председателят на комисията, а само в случаите когато самия председател е член на изследователския екип, то лицето за контакт е Заместник-председателят на комисията.

Правилник за провеждане на клинични проучвания

Актуална ценова листа при провеждане на клинични проучвания, считано от 01.04.2021 г.

Заповед № Р-911 от 26.10.2021 г. относно допълване на Актуална ценова листа при провеждане на клинични проучвания

Контакти:
Председател - Проф. д-р Виолета Йотова, д.м.н. - тел. 052/978-577
Заместник-председател -  Доц. д-р Яна Бочева, д.м. - тел 052/978-545

Длъжностно лице с координираща роля - за съдействие и запитвания:
Христофор Зюмбюлски - Администратор по клинични изпитвания
етаж 2-ри, каб. 245
тел. 052/978-819
тел: 052/30-28-51 (до 55) – централа/ вътр. 1819

е-mail: 
[email protected]