Телефон за записване:

052 / 30-28-51 (до 55)

Спешни случаи:

052 / 30-28-53

Търсене в целия уебсайт

Информация за датата, основанието и размера на всяко извършено плащане по договорите за обществени поръчки и по договорите за подизпълнение, включително за авансовите плащания

5706_01_2015.jpg[публикувано на 19.02.2015г. в 9:46ч.]
5714_01_2015.jpg[публикувано на 19.02.2015г. в 9:46ч.]
5706_02_2015.jpg[публикувано на 19.03.2015г. в 7:41ч.]
5714_02_2015.jpg[публикувано на 19.03.2015г. в 7:41ч.]
5704_03_2015.jpg[публикувано на 18.04.2015г. в 6:33ч.]
5706_03_2015.jpg[публикувано на 18.04.2015г. в 6:33ч.]
5709_03_2015.jpg[публикувано на 18.04.2015г. в 6:33ч.]
5710_03_2015.jpg[публикувано на 18.04.2015г. в 6:33ч.]
5712_03_2015.jpg[публикувано на 18.04.2015г. в 6:33ч.]
5713_03_2015.jpg[публикувано на 18.04.2015г. в 6:33ч.]
5714_03_2015.jpg[публикувано на 18.04.2015г. в 6:33ч.]
5704-1_04_2015.jpg[публикувано на 19.05.2015г. в 7:18ч.]
5704-2_04_2015.jpg[публикувано на 19.05.2015г. в 7:18ч.]
5706_04_2015.jpg[публикувано на 19.05.2015г. в 7:18ч.]
5707_04_2015.jpg[публикувано на 19.05.2015г. в 7:18ч.]
5709_04_2015.jpg[публикувано на 19.05.2015г. в 7:18ч.]
5710_04_2015.jpg[публикувано на 19.05.2015г. в 7:18ч.]
5712_04_2015.jpg[публикувано на 19.05.2015г. в 7:18ч.]
5713_04_2015.jpg[публикувано на 19.05.2015г. в 7:18ч.]
5714_04_2015.jpg[публикувано на 19.05.2015г. в 7:18ч.]
5704_05_2015.jpg[публикувано на 19.06.2015г. в 5:47ч.]
5706_05_2015.jpg[публикувано на 19.06.2015г. в 5:47ч.]
5707_05_2015.jpg[публикувано на 19.06.2015г. в 5:47ч.]
5709_05_2015.jpg[публикувано на 19.06.2015г. в 5:47ч.]
5710_05_2015.jpg[публикувано на 19.06.2015г. в 5:47ч.]
5712_05_2015.jpg[публикувано на 19.06.2015г. в 5:47ч.]
5713_05_2015.jpg[публикувано на 19.06.2015г. в 5:47ч.]
5714_05_2015.jpg[публикувано на 19.06.2015г. в 5:47ч.]
5706_06_2015.jpg[публикувано на 20.07.2015г. в 11:00ч.]
5704_06_2015.jpg[публикувано на 20.07.2015г. в 11:00ч.]
5745_06_2015.jpg[публикувано на 20.07.2015г. в 11:00ч.]
5714_06_2015.jpg[публикувано на 20.07.2015г. в 11:00ч.]
5713_06_2015.jpg[публикувано на 20.07.2015г. в 11:00ч.]
5712_06_2015.jpg[публикувано на 20.07.2015г. в 11:00ч.]
5710_06_2015.jpg[публикувано на 20.07.2015г. в 11:00ч.]
5709_06_2015.jpg[публикувано на 20.07.2015г. в 11:00ч.]
5707_06_2015.jpg[публикувано на 20.07.2015г. в 11:00ч.]
5709_07_2015.jpg[публикувано на 19.08.2015г. в 10:14ч.]
5707_07_2015.jpg[публикувано на 19.08.2015г. в 10:14ч.]
5706_07_2015.jpg[публикувано на 19.08.2015г. в 10:14ч.]
5704_07_2015.jpg[публикувано на 19.08.2015г. в 10:14ч.]
5745_07_2015.jpg[публикувано на 19.08.2015г. в 10:14ч.]
5714_07_2015.jpg[публикувано на 19.08.2015г. в 10:14ч.]
5713_07_2015.jpg[публикувано на 19.08.2015г. в 10:14ч.]
5712_07_2015.jpg[публикувано на 19.08.2015г. в 10:14ч.]
5710_07_2015.jpg[публикувано на 19.08.2015г. в 10:14ч.]
5745_08_2015.jpg[публикувано на 15.09.2015г. в 9:09ч.]
5714_08_2015.jpg[публикувано на 15.09.2015г. в 9:09ч.]
5713_08_2015.jpg[публикувано на 15.09.2015г. в 9:09ч.]
5712_08_2015.jpg[публикувано на 15.09.2015г. в 9:09ч.]
5710_08_2015.jpg[публикувано на 15.09.2015г. в 9:09ч.]
5709_08_2015.jpg[публикувано на 15.09.2015г. в 9:09ч.]
5707_08_2015.jpg[публикувано на 15.09.2015г. в 9:09ч.]
5706_08_2015.jpg[публикувано на 15.09.2015г. в 9:09ч.]
5704_08_2015.jpg[публикувано на 15.09.2015г. в 9:09ч.]
5745_09_2015.jpg[публикувано на 16.10.2015г. в 8:34ч.]
5713_09_2015.jpg[публикувано на 16.10.2015г. в 8:34ч.]
5712_09_2015.jpg[публикувано на 16.10.2015г. в 8:34ч.]
5710_09_2015.jpg[публикувано на 16.10.2015г. в 8:34ч.]
5709_09_2015.jpg[публикувано на 16.10.2015г. в 8:34ч.]
5707_09_2015.jpg[публикувано на 16.10.2015г. в 8:34ч.]
5706_09_2015.jpg[публикувано на 16.10.2015г. в 8:34ч.]
5704_09_2015.jpg[публикувано на 16.10.2015г. в 8:34ч.]
5745_10_2015.jpg[публикувано на 17.11.2015г. в 9:58ч.]
5714_10_2015.jpg[публикувано на 17.11.2015г. в 9:58ч.]
5713_10_2015.jpg[публикувано на 17.11.2015г. в 9:58ч.]
5712_10_2015.jpg[публикувано на 17.11.2015г. в 9:58ч.]
5710_10_2015.jpg[публикувано на 17.11.2015г. в 9:58ч.]
5709_10_2015.jpg[публикувано на 17.11.2015г. в 9:58ч.]
5707_10_2015.jpg[публикувано на 17.11.2015г. в 9:58ч.]
5706_10_2015.jpg[публикувано на 17.11.2015г. в 9:58ч.]
5704_10_2015.jpg[публикувано на 17.11.2015г. в 9:58ч.]
5745_11_2015.jpg[публикувано на 17.12.2015г. в 11:08ч.]
5714_11_2015.jpg[публикувано на 17.12.2015г. в 11:08ч.]
5713_11_2015.jpg[публикувано на 17.12.2015г. в 11:08ч.]
5712_11_2015.jpg[публикувано на 17.12.2015г. в 11:08ч.]
5710_11_2015.jpg[публикувано на 17.12.2015г. в 11:08ч.]
5709_11_2015.jpg[публикувано на 17.12.2015г. в 11:08ч.]
5708_11_2015.jpg[публикувано на 17.12.2015г. в 11:08ч.]
5707_11_2015.jpg[публикувано на 17.12.2015г. в 11:08ч.]
5706_11_2015.jpg[публикувано на 17.12.2015г. в 11:08ч.]
5704_11_2015-2.jpg[публикувано на 17.12.2015г. в 11:08ч.]
5704_11_2015-1.jpg[публикувано на 17.12.2015г. в 11:08ч.]
5745_12_2015.jpg[публикувано на 18.01.2016г. в 9:25ч.]
5713_12_2015.jpg[публикувано на 18.01.2016г. в 9:25ч.]
5712_12_2015.jpg[публикувано на 18.01.2016г. в 9:25ч.]
5710_12_2015.jpg[публикувано на 18.01.2016г. в 9:25ч.]
5709_12_2015.jpg[публикувано на 18.01.2016г. в 9:25ч.]
5707_12_2015.jpg[публикувано на 18.01.2016г. в 9:25ч.]
5706_12_2015.jpg[публикувано на 18.01.2016г. в 9:25ч.]
5704_12_2015.jpg[публикувано на 18.01.2016г. в 9:25ч.]
5745_01_2016.jpg[публикувано на 17.02.2016г. в 17:01ч.]
5714_01_2016.jpg[публикувано на 17.02.2016г. в 17:01ч.]
5713_01_2016.jpg[публикувано на 17.02.2016г. в 17:01ч.]
5712_01_2016.jpg[публикувано на 17.02.2016г. в 17:01ч.]
5710_01_2016.jpg[публикувано на 17.02.2016г. в 17:01ч.]
5709_01_2016.jpg[публикувано на 17.02.2016г. в 17:01ч.]
5707_01_2016.jpg[публикувано на 17.02.2016г. в 17:01ч.]
5706_01_2016.jpg[публикувано на 17.02.2016г. в 17:01ч.]
5704_01_2016.jpg[публикувано на 17.02.2016г. в 17:01ч.]
5745_02_2016.jpg[публикувано на 18.03.2016г. в 7:43ч.]
5714_02_2016.jpg[публикувано на 18.03.2016г. в 7:43ч.]
5713_02_2016.jpg[публикувано на 18.03.2016г. в 7:43ч.]
5712_02_2016.jpg[публикувано на 18.03.2016г. в 7:43ч.]
5710_02_2016.jpg[публикувано на 18.03.2016г. в 7:43ч.]
5709_02_2016.jpg[публикувано на 18.03.2016г. в 7:43ч.]
5707_02_2016.jpg[публикувано на 18.03.2016г. в 7:43ч.]
5706_02_2016.jpg[публикувано на 18.03.2016г. в 7:43ч.]
5704_02_2016.jpg[публикувано на 18.03.2016г. в 7:43ч.]
5745_03_2016.jpg[публикувано на 18.04.2016г. в 13:21ч.]
5713_03_2016.jpg[публикувано на 18.04.2016г. в 13:21ч.]
5712_03_2016.jpg[публикувано на 18.04.2016г. в 13:21ч.]
5710_03_2016.jpg[публикувано на 18.04.2016г. в 13:21ч.]
5709_03_2016.jpg[публикувано на 18.04.2016г. в 13:21ч.]
5707_03_2016.jpg[публикувано на 18.04.2016г. в 13:21ч.]
5706_03_2016.jpg[публикувано на 18.04.2016г. в 13:21ч.]
5704_03_2016.jpg[публикувано на 18.04.2016г. в 13:21ч.]
5713_04_2016.jpg[публикувано на 18.05.2016г. в 7:40ч.]
5712_04_2016.jpg[публикувано на 18.05.2016г. в 7:40ч.]
5710_04_2016.jpg[публикувано на 18.05.2016г. в 7:40ч.]
5709_04_2016.jpg[публикувано на 18.05.2016г. в 7:40ч.]
5707_04_2016.jpg[публикувано на 18.05.2016г. в 7:40ч.]
5706_04_2016.jpg[публикувано на 18.05.2016г. в 7:40ч.]
5704_04_2016.jpg[публикувано на 18.05.2016г. в 7:40ч.]
5712_05_2016.jpg[публикувано на 17.06.2016г. в 14:38ч.]
5710_05_2016.jpg[публикувано на 17.06.2016г. в 14:38ч.]
5709_05_2016.jpg[публикувано на 17.06.2016г. в 14:38ч.]
5707_05_2016.jpg[публикувано на 17.06.2016г. в 14:38ч.]
5706_05_2016.jpg[публикувано на 17.06.2016г. в 14:38ч.]
5712_06_2016.jpg[публикувано на 18.07.2016г. в 12:30ч.]
5710_06_2016.jpg[публикувано на 18.07.2016г. в 12:30ч.]
5709_06_2016.jpg[публикувано на 18.07.2016г. в 12:30ч.]
5707_06_2016.jpg[публикувано на 18.07.2016г. в 12:30ч.]
5706_06_2016.jpg[публикувано на 18.07.2016г. в 12:30ч.]
5712_07_2016.jpg[публикувано на 18.08.2016г. в 9:37ч.]