Протоколи на комисията за провеждане на процедурата заедно с приложенията към тях

Протокол 1 [публикувано на 19.01.2016г. в 15:42ч.]
Протокол 2 [публикувано на 27.01.2016г. в 16:23ч.]
Протокол 3 [публикувано на 05.02.2016г. в 10:47ч.]