Решение за определяне на изпълнители по договори за обществена поръчка [публикувано на 08.02.2016г. в 14:46ч.]