Информация за датите и основанието за освобождаване или задържане на гаранциите за участие на кандидатите

Освобождаване на гаранция за участие [публикувано на 23.02.2016г. в 11:31ч.]
Освобождаване на гаранции за участие [публикувано на 12.03.2016г. в 13:37ч.]
Освободени гаранции за участие [публикувано на 17.03.2016г. в 7:38ч.]
Освободени гаранции за участие [публикувано на 18.04.2016г. в 13:41ч.]