Телефон за записване:

052 / 30-28-51 (до 55)

Спешни случаи:

052 / 30-28-53

Търсене в целия уебсайт

2014-17 Доставка на медикаменти за онкология и хемодиализа за нуждите на МБАЛ "Света Марина" ЕАД - гр. Варна

Декларация по чл.47, ал.1, т.1,2 и 5
Декларация по чл.55, ал.7
Проект на договор
Документация
Номенклатура
Обявление 618011.fed (виж онлайн)
Решение    618014.fed (виж онлайн)
Отговор на запитване от 18/08/2014
Отваряне на цени