Телефон за записване:

052 / 30-28-51 (до 55)

Спешни случаи:

052 / 30-28-53

Търсене в целия уебсайт

Информация за датата, основанието и размера на всяко извършено плащане по договорите за обществени поръчки и по договорите за подизпълнение, включително за авансовите плащания

6207_02_2016.jpg[публикувано на 17.03.2016г. в 8:07ч.]
6207_05_2016.jpg[публикувано на 17.06.2016г. в 16:17ч.]
6207_07_2016.jpg[публикувано на 18.08.2016г. в 10:18ч.]
6207_11_2016.jpg[публикувано на 15.12.2016г. в 15:16ч.]