Съобщение за отваряне на ценови предложения [публикувано на 16.12.2015г. в 16:32ч.]