Решение за определяне на изпълнител по договор за обществена поръчка [публикувано на 18.12.2015г. в 16:21ч.]