Телефон за записване:

052 / 30-28-51 (до 55)

Спешни случаи:

052 / 30-28-53

Търсене в целия уебсайт

Текущи проекти

Проект BG05M20P001-2.002-0001 на Министерство на образованието и науката "Студентски практики - Фаза 1", финансиран по Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж"