Решение за определяне на изпълнители по договори за обществена поръчка [публикувано на 23.02.2016г. в 16:10ч.]
Решение за прекратяване по позиции [публикувано на 24.02.2016г. в 14:35ч.]