Информация за датите и основанието за освобождаване или задържане на гаранциите за участие

Освобождаване на гаранции за участие [публикувано на 11.03.2016г. в 13:12ч.]
Освобождаване на гаранции за участие [публикувано на 15.03.2016г. в 11:01ч.]
Освободени гаранции за участие [публикувано на 18.04.2016г. в 13:39ч.]
Освобождаване на гаранции [публикувано на 16.12.2016г. в 9:02ч.]
Освобождаване на гаранция за участие [публикувано на 22.12.2016г. в 10:15ч.]
Освободени гаранции [публикувано на 06.01.2017г. в 9:26ч.]