Телефон за записване:

052 / 30-28-51 (до 55)

Спешни случаи:

052 / 30-28-53

Търсене в целия уебсайт

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ ПО РЕДА НА ЗОП

Вътрешни правила - ОТМЕНЕНИ 
Вътрешни правила, в сила от 19.01.2016 г. - ОТМЕНЕНИ[публикувано на 20.01.2016г. в 11:15ч.]
Вътрешни правила, в сила от 21.12.2016 г. - ОТМЕНЕНИ[публикувано на 22.12.2016г. в 12:09ч.]
Вътрешни правила за управление на цикъла на обществените поръчки на УМБАЛ.pdf[публикувано на 10.11.2018г. в 16:24ч.]
Вътрешни правила за управление на цикъла на обществените поръчки на УМБАЛ „Света Марина“ ЕАД в сила от 01.01.2020 г.pdf[публикувано на 31.12.2019г. в 13:40ч.]