Телефон за записване:

052 / 30-28-51 (до 55)

Спешни случаи:

052 / 30-28-53

Търсене в целия уебсайт

2016

Дата ня откриване на процедурата
наименование на процедурата
Връзка към процедурата
краен срок за подаване на оферти
статус
14/04/2016
Застраховка „Професионална отговорност“ на лицата, които упражняват медицинска професия  в МБАЛ „Света Марина“ ЕАД - гр. Варна,  за срок от една година
26/04/2016
възложена
29/03/2016
Периодични доставки на втечнен медицински кислород, съгласно БДС 1350:1981, с чистота минимум 99,7 обемни процента, за период от една година
08/04/2016
възложена
28/03/2016
1) Строително-ремонтни дейности във връзка с реконструкция на централен вход на МБАЛ „Света Марина“ ЕАД - гр. Варна;
2) Доставка и монтаж на:
2.1. Кръгла, автоматично въртяща се врата;
2.2. Автоматизирана антипаник врата
14/04/2016
възложена
24/03/2016
1. Доставка на медицинско оборудване за нуждите на МБАЛ „Света Марина“ ЕАД - гр. Варна;
2. Изработка, доставка и монтаж на различни видове мебелировка за нуждите на МБАЛ „Света Марина“ ЕАД - гр. Варна
04/04/2016
възложена
14/03/2016

Избор на изпълнител за техническо обслужване, експлоатация и текущи ремонти на отоплителна инсталация в МБАЛ „Света Марина“ ЕАД, както и принадлежащите й парокондензна, котелна и водопреносна системи,  спирателна и регулираща арматура, за срок от една година.

24/03/2016
възложена
10/03/2016
Избор на изпълнител за абонаментна поддръжка на асансьорните уредби в МБАЛ „Света Марина“ ЕАД за период от една година
21/03/2016
възложена