Телефон за записване:

052 / 30-28-51 (до 55)

Спешни случаи:

052 / 30-28-53

Търсене в целия уебсайт

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ПОДДЪРЖАНЕ НА ПРОФИЛА НА КУПУВАЧА

Вътрешни правила за поддържане профила на купувача, отменени съгласно Заповед № Р-182/ 22.03.2017 г.[публикувано на 06.11.2014г. в 11:47ч.]