2016 2015
2015-26 Абонаментна софтуерна поддръжка на болничната информационна система (БИС) на МБАЛ „Света Марина“ ЕАД, за срок от една година 2015-20 Доставка на 70 флакона (50 mg) от лекарствен продукт Amphotericin B (Ambisome), по реда на Наредба №10/17.11.2011 г. на Министерството на здравеопазването за нуждите на МБАЛ „Света Марина“ ЕАД - гр. Варна 2015-18 Доставка на лекарствен продукт Amphotericin B (Ambisome), по реда на Наредба №10/17.11.2011 г. на Министерството на здравеопазването за нуждите на МБАЛ „Света Марина“ ЕАД - гр. Варна 2015-15 Осигуряване на достъп и пренос на електрическа енергия през електроразпределителната мрежа за нуждите на МБАЛ „Света Марина“ ЕАД - гр. Варна 2015-09 Осигуряване годността и нормалната експлоатация на котел ЕКМ12, монтиран в ОЦ на ТУ – Варна, ул. „Студентска” № 1, както и прилежащата му водопреносна и паропреносна система, газо-нафтова инсталация, включително питателна, химическа, спирателна и регулираща арматура. Основно изискване е гарантиране на топлоподаване 365 дни годишно