Телефон за записване:

052 / 30-28-51 (до 55)

Спешни случаи:

052 / 30-28-53

Търсене в целия уебсайт

2014

Номер на преписката
Наименование на процедурата
Връзка към процедурата
Краен срок за подаване на оферти
Статус
2014-22
Основен ремонт с реконструкция на сграда "Павилион за сънна терапия" в Онкологичен център на МБАЛ "Света Марина" ЕАД, гр. Варна, изграждане на трети бункер за линеен ускорител, находящ се в УПИ "ВМИ", местност "Сотира", 23 микрорайон по плана на град Варна, с идентификатор 10135.2555.330
09/02/2015
възложена
2014-21
Избор на доставчик на машини и съоръжения за реконструкция на трансформаторен пост 1008, находящ се в сграда на МБАЛ „Света Марина” ЕАД в УПИ „ВМИ” по плана на 23-и м.р. (ПИ 10135.2555.330), по инвестиционен проект и техническа спецификация
12/01/2015
частично изпълнена
2014-20
Избор на доставчик на новa нискотемпературна глава и адсорбер за поддържане на Криогенната система на апарат за МРТ Signa HDx 1.5T, производство на фирма GE, за нуждите на Клиника по образна диагностика в МБАЛ “Света Марина” ЕАД, при условията на обратно изкупуване на повредената глава и адсорбер
29/12/2014
 изпълнена
2014-19
Периодични доставки на канцеларски материали и чували за обезвреждане на опасни болнични отпадъци за нуждите на МБАЛ „Света Марина” ЕАД 
25/11/2014
възложена
2014-18
Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на два броя нови хемодиализни апарата и нова система за екстракорпорална мембранна оксигенация /ЕКМО/+система за продължителна поддръжка на камерите на сърцето с възможност за биоактивно покритие /центрофугална помпа/, в комплект с 5 сета” за нуждите на МБАЛ „Света Марина” ЕАД
13/11/2014
възложена
2014-17
Доставка на медикаменти за онкология и хемодиализа за нуждите на МБАЛ "Света Марина" ЕАД - гр. Варна с обявление в регистъра на АОП 618011
29/08/2014
частично възложена и частично прекратена