Телефон за записване:

052 / 30-28-51 (до 55)

Спешни случаи:

052 / 30-28-53

Търсене в целия уебсайт

2014-18 Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на два броя нови хемодиализни апарата и нова система за екстракорпорална мембранна оксигенация /ЕКМО/+система за продължителна поддръжка на камерите на сърцето с възможност за биоактивно покритие /центрофугална помпа/, в комплект с 5 сета” за нуждите на МБАЛ „Света Марина” ЕАД

Документация
Обявление
Решение
[публикувано на 16.10.2014г. в 14:47ч.]
[публикувано на 16.10.2014г. в 14:47ч.]
[публикувано на 16.10.2014г. в 14:47ч.]