Телефон за записване:

052 / 30-28-51 (до 55)

Спешни случаи:

052 / 30-28-53

Търсене в целия уебсайт

2016

Номер на преписката
Наименование на процедурата
Връзка към процедурата
Краен срок за получаване на оферти
Статус
2016-11
Закупуване на мобилна рентгенова система с С-рамо за нуждите на отделението по ортопедия и травматология в МБАЛ ”Света Марина” ЕАД, гр. Варна
04/05/2016
възложена
2016-10
Периодични доставки на радиоизотоп (18F) FDG с активност в интервала 16,5 GBq - 17,0 GBq, за нуждите на  МБАЛ „Света Марина“ ЕАД
03/05/2016
възложена
2016-09
Осигуряване годността и нормалната експлоатация на котел ЕКМ12,  монтиран в ОЦ на ТУ - Варна, ул. „Студентска“ № 1, за срок от една година
20/04/2016
прекратена
2016-08
Периодични доставки на медицински консумативи и реактиви за нуждите на МБАЛ „Света Марина“ ЕАД, след заявка от страна на възложителя, за период от три години
19/04/2016
възложена
2016-07
Доставка на медикаменти за лечение на онкологични заболявания, за нуждите на МБАЛ "Света Марина" ЕАД - гр. Варна
31/03/2016
възложена
2016-06
Закупуване  на:
1) Нов автоматичен инжектор към компютърен томограф за виртуална симулация за Клиника по лъчелечение; 
2)  Нова рентгенова тръба, тип DURA 352 - High Performance за компютърен томограф Somatom Spirit Power
18/03/2016
възложена
2016-05
Климатизация на 2 болнични стаи в Клиника по детска клинична хематология и онкология в МБАЛ „Света Марина“ ЕАД - гр. Варна
23/02/2/016
възложена
2016-04
Закупуване на десет броя хемодиализни апарата и челен товарач за нуждите на МБАЛ „Света Марина“ ЕАД
22/02/2016
възложена
2016-03
Закупуване и въвеждане в експлоатация на система за капилярна електрофореза и апарат за изкуствена белодробна вентилация за нуждите на МБАЛ „Света Марина“ ЕАД
16/02/2016
възложена
2016-01
Климатизация на 6 болнични стаи в Трансплантационно отделение към Клиника по хематология в МБАЛ „Света Марина“ ЕАД - гр. Варна
02/02/2016
възложена