Телефон за записване:

052 / 30-28-51 (до 55)

Спешни случаи:

052 / 30-28-53

Търсене в целия уебсайт

Протоколи на комисията за провеждане на процедурата заедно с приложенията към тях

Protokol 1 page1.jpg[публикувано на 17.11.2014г. в 14:37ч.]
Protokol 1 page2.jpg[публикувано на 17.11.2014г. в 14:37ч.]
Protokol 2 page1.jpg[публикувано на 20.11.2014г. в 16:29ч.]
Protokol 2 page2.jpg[публикувано на 20.11.2014г. в 16:29ч.]
Protokol 3 page 3.jpg[публикувано на 28.11.2014г. в 16:25ч.]
Protokol 3 pages 1-2.pdf[публикувано на 28.11.2014г. в 16:25ч.]