Телефон за записване:

052 / 30-28-51 (до 55)

Спешни случаи:

052 / 30-28-53

Търсене в целия уебсайт

Информация за датата, основанието и размера на всяко извършено плащане по договорите за обществени поръчки и по договорите за подизпълнение, включително за авансовите плащания

5756_03_2015.jpg[публикувано на 18.04.2015г. в 6:31ч.]
5757_03_2015.jpg[публикувано на 18.04.2015г. в 6:31ч.]
5757_04_2015.jpg[публикувано на 19.05.2015г. в 7:08ч.]