Телефон за записване:

052 / 30-28-51 (до 55)

Спешни случаи:

052 / 30-28-53

Търсене в целия уебсайт

2014-19 Периодични доставки на канцеларски материали и чували за обезвреждане на опасни болнични отпадъци за нуждите на МБАЛ „Света Марина” ЕАД

Документация[публикувано на 27.10.2014г. в 16:05ч.]
Обявление [публикувано на 27.10.2014г. в 16:05ч.]
Приложения 123.xls[публикувано на 27.10.2014г. в 16:05ч.]
Решение[публикувано на 27.10.2014г. в 16:05ч.]