Телефон за записване:

052 / 30-28-51 (до 55)

Спешни случаи:

052 / 30-28-53

Търсене в целия уебсайт

Специализации

Следдипломното обучение е дефинирано в Закона за здравето и включва две направления: обучение за придобиване на специалност в здравеопазването и продължаващо медицинско обучение. Основна дейност на отдела е организиране, регистриране и контролиране на обучението за придобиване на специалност в системата на здравеопазването, и подподамагане на неговото провеждане от академичните структури на университета и от базите за практическо обучение. Тази дейност е регламенитарана с наредба на министъра на здравеопазването.

Повече информация тук

Наредба №1 от 22.01.2015 г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването

Заповед № Р-440 от 25.07.2019 г. относно такса за практическо обучение по неклинични специалности

Заповед № Р-441 от 25.07.2019 г. относно такса за практическо обучение за лица с професионална квалификация "лекар по дентална медицина"

Обява за конкурс за заемане на длъжност "Лекар специализант по анестезиология и интензивно лечение" към Отделение по анестезиология и интензивно лечение на болни с кардиохирургични интервенции от 03.01.2020 г.

Обява за конкурс за заемане на длъжност "Лекар специализант по анестезиология и интензивно лечение" към Клиника по анестезиология и интензивно лечение от 14.01.2020 г.

Обява за конкурс за заемане на длъжност "Лекар специализант по образна диагностика" към Клиника по образна диагностика от 23.01.2020 г.