Телефон за записване:

052 / 30-28-51 (до 55)

Спешни случаи:

052 / 30-28-53

Търсене в целия уебсайт

Специализации

Следдипломното обучение е дефинирано в Закона за здравето и включва две направления:

  • Обучение за придобиване на специалност в здравеопазването;
  • Продължаващо медицинско обучение.


Нормативна уредба:

Наредба №1 от 22.01.2015 г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването

Утвърдени програми за специализация по Наредба № 1 и Наредба № 34 на Министерство на здравеопазването


Такси:

Заповед № Р-440 от 25.07.2019 г. относно такса за практическо обучение по неклинични специалности

Заповед № Р-441 от 25.07.2019 г. относно такса за практическо обучение за лица с професионална квалификация "лекар по дентална медицина"

Заповед № Р-410 от 30.06.2020 г. относно такса за практическо обучение по отделни модули и раздели в учебната програма, което се провежда в лечебното заведение по специалност "Обща медицина"


Обяви:

Конкурс за 2 /две/ места за заемане на длъжността "Лекар специализант по инфекциозни болести" към Първа клиника по инфекциозни болести и за 2 /две/ места за заемане на длъжността "Лекар специализант по инфекциозни болести" към Втора клиника по инфекциозни болести, публикуван на 28.11.2022 г. с краен срок за подаване на документи 29.11.2022 г.