Телефон за записване:

052 / 30-28-51 (до 55)

Спешни случаи:

052 / 30-28-53

Търсене в целия уебсайт

Специализации

Следдипломното обучение е дефинирано в Закона за здравето и включва две направления: обучение за придобиване на специалност в здравеопазването и продължаващо медицинско обучение. Основна дейност на отдела е организиране, регистриране и контролиране на обучението за придобиване на специалност в системата на здравеопазването, и подподамагане на неговото провеждане от академичните структури на университета и от базите за практическо обучение. Тази дейност е регламенитарана с наредба на министъра на здравеопазването.

Повече информация тук

Наредба №1 от 22.01.2015 г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването

Заповед № Р-440 от 25.07.2019 г. относно такса за практическо обучение по неклинични специалности

Заповед № Р-441 от 25.07.2019 г. относно такса за практическо обучение за лица с професионална квалификация "лекар по дентална медицина"

 

Обява за конкурс за специализанти по нервни болести и анестезиология и интензивно лечение със срок за кандидатстване от 29.11.2021 г. до 29.12.2021 г.