Телефон за записване:

052 / 30-28-51 (до 55)

Спешни случаи:

052 / 30-28-53

Търсене в целия уебсайт

Информация за датата, основанието и размера на всяко извършено плащане по договорите за обществени поръчки и по договорите за подизпълнение, включително за авансовите плащания

5739_01_2015[публикувано на 19.02.2015г. в 9:49ч.]
5739_02_2015[публикувано на 19.03.2015г. в 7:56ч.]