Телефон за записване:

052 / 30-28-51 (до 55)

Спешни случаи:

052 / 30-28-53

Търсене в целия уебсайт

2014

наименование на процедурата
връзка към процедурата
краен срок за подаване на оферти
статус
Избор на изпълнител за абонаментна поддръжка и консултиране при ползване на програмни продукти, модули на PACS (Picture Archiving аnd Communication System), собственост на МБАЛ „Света Марина“ ЕАД
22/12/2014
възложена
Избор на изпълнител за абонаментно обслужване на специализиран софтуер, собственост на МБАЛ „Света Марина“ ЕАД
22/12/2014
възложена
Избор на доставчик на нов трансезофагеален трансдюсер за ехограф Vivid 7, при условията на обратно изкупуване на стария трансдюсер, за нуждите на Клиника по кардиохирургия в МБАЛ „Света Марина” ЕАД
26/11/2014
възложена