Телефон за записване:

052 / 30-28-51 (до 55)

Спешни случаи:

052 / 30-28-53

Търсене в целия уебсайт

Предходни публикации

Информация за датата, основанието и размера на всяко извършено плащане по договорите за обществени поръчки
Информация за датите и основанието за освобождаването, усвояването или задържането на гаранциите за изпълнение на всеки договор
Споразумения за изменения на договорите за обществени поръчки
Информация за датата и основанието за приключване или за прекратяване на договорите