Информация за датите и основанието за освобождаването, усвояването или задържането на гаранциите за изпълнение на всеки договор

00502-2014-0002 Доставка на: 1) Електрохидравлична, четирисекционна, операционна маса 1 брой; 2) Халогенна еднорефлекторна лампа 160кLux 1 брой; 3) Халогенна еднорефлекторна лампа 135кLux 1 брой [публикувано на 12.05.2014г. в 7:44ч.]
00502-2014-0004 Доставка на медикаменти за онкология с международни непатентни наименования: Винкристин, Винбласти и Циклофосфамид [публикувано на 18.01.2016г. в 8:06ч.]
00502-2014-0005 Доставка на онкологични медикаменти с международни непатентни наименования: Bevacizumab; Bevacizumab; Cetuximab [публикувано на 18.01.2016г. в 8:59ч.]
00502-2014-0007 Доставка на онкологични медикаменти с международни непатентни наименования [публикувано на 18.01.2016г. в 8:52ч.]
00502-2014-0015 Договор за доставка и монтаж на мебели [публикувано на 19.08.2015г. в 10:36ч.]
00502-2014-0017 Доставка на медикаменти за онкология и хемодиализа [публикувано на 18.01.2016г. в 9:06ч.]
00502-2014-0020 Избор на доставчик на новa нискотемпературна глава и адсорбер [публикувано на 10.07.2015г. в 13:04ч.]