Телефон за записване:

052 / 30-28-51 (до 55)

Спешни случаи:

052 / 30-28-53

Търсене в целия уебсайт

Информация за датата, основанието и размера на всяко извършено плащане по договорите за обществени поръчки

4915_102014.jpg[публикувано на 19.11.2014г. в 14:55ч.]
4916_102014.jpg[публикувано на 19.11.2014г. в 14:55ч.]
4917_102014.jpg[публикувано на 19.11.2014г. в 14:55ч.]
4960_102014.jpg[публикувано на 19.11.2014г. в 14:55ч.]
4977_102014.jpg[публикувано на 19.11.2014г. в 14:55ч.]
5028_102014.jpg[публикувано на 19.11.2014г. в 14:55ч.]
5032_102014.jpg[публикувано на 19.11.2014г. в 14:55ч.]
5035_102014.jpg[публикувано на 19.11.2014г. в 14:55ч.]
5218_102014.jpg[публикувано на 19.11.2014г. в 14:55ч.]
5220_102014.jpg[публикувано на 19.11.2014г. в 14:55ч.]
5221_102014.jpg[публикувано на 19.11.2014г. в 14:55ч.]
5222_102014.jpg[публикувано на 19.11.2014г. в 14:55ч.]
5223_102014.jpg[публикувано на 19.11.2014г. в 14:55ч.]
5228_102014.jpg[публикувано на 19.11.2014г. в 14:55ч.]
5249_102014.jpg[публикувано на 19.11.2014г. в 14:55ч.]
5308_102014.jpg[публикувано на 19.11.2014г. в 14:55ч.]
5331_102014.jpg[публикувано на 19.11.2014г. в 14:55ч.]
4915_112014.jpg[публикувано на 19.12.2014г. в 11:02ч.]
4916_112014.jpg[публикувано на 19.12.2014г. в 11:02ч.]
4917_112014.jpg[публикувано на 19.12.2014г. в 11:02ч.]
4958_112014.jpg[публикувано на 19.12.2014г. в 11:02ч.]
4977_112014.jpg[публикувано на 19.12.2014г. в 11:02ч.]
5028_112014.jpg[публикувано на 19.12.2014г. в 11:02ч.]
5032_112014.jpg[публикувано на 19.12.2014г. в 11:02ч.]
5035_112014.jpg[публикувано на 19.12.2014г. в 11:02ч.]
5218_112014.jpg[публикувано на 19.12.2014г. в 11:02ч.]
5220_112014.jpg[публикувано на 19.12.2014г. в 11:02ч.]
5221_112014.jpg[публикувано на 19.12.2014г. в 11:02ч.]
5222_112014.jpg[публикувано на 19.12.2014г. в 11:02ч.]
5223_112014.jpg[публикувано на 19.12.2014г. в 11:02ч.]
5225_112014.jpg[публикувано на 19.12.2014г. в 11:02ч.]
5228_112014.jpg[публикувано на 19.12.2014г. в 11:02ч.]
5249_112014.jpg[публикувано на 19.12.2014г. в 11:02ч.]
5308_112014.jpg[публикувано на 19.12.2014г. в 11:02ч.]
5331_112014.jpg[публикувано на 19.12.2014г. в 11:02ч.]
4915_122014.jpg[публикувано на 19.01.2015г. в 16:53ч.]
4916_122014.jpg[публикувано на 19.01.2015г. в 16:53ч.]
4917_122014.jpg[публикувано на 19.01.2015г. в 16:53ч.]
4958_122014.jpg[публикувано на 19.01.2015г. в 16:53ч.]
4977_122014.jpg[публикувано на 19.01.2015г. в 16:53ч.]
5028_122014.jpg[публикувано на 19.01.2015г. в 16:53ч.]
5034_122014.jpg[публикувано на 19.01.2015г. в 16:53ч.]
5035_122014.jpg[публикувано на 19.01.2015г. в 16:53ч.]
5218_122014.jpg[публикувано на 19.01.2015г. в 16:53ч.]
5220_122014.jpg[публикувано на 19.01.2015г. в 16:53ч.]
5221_122014.jpg[публикувано на 19.01.2015г. в 16:53ч.]
5222_122014.jpg[публикувано на 19.01.2015г. в 16:53ч.]
5223_122014.jpg[публикувано на 19.01.2015г. в 16:53ч.]
5225_122014.jpg[публикувано на 19.01.2015г. в 16:53ч.]
5228_122014.jpg[публикувано на 19.01.2015г. в 16:53ч.]
5308_122014.jpg[публикувано на 19.01.2015г. в 16:53ч.]
5331_122014.jpg[публикувано на 19.01.2015г. в 16:53ч.]
4915_02_2015.jpg[публикувано на 19.03.2015г. в 7:45ч.]
4916_02_2015.jpg[публикувано на 19.03.2015г. в 7:45ч.]
4977_02_2015.jpg[публикувано на 19.03.2015г. в 7:45ч.]
4981_02_2015.jpg[публикувано на 19.03.2015г. в 7:45ч.]
5028_02_2015.jpg[публикувано на 19.03.2015г. в 7:45ч.]
5034_02_2015.jpg[публикувано на 19.03.2015г. в 7:45ч.]
5035_02_2015.jpg[публикувано на 19.03.2015г. в 7:45ч.]
5163_02_2015.jpg[публикувано на 19.03.2015г. в 7:45ч.]
5214_02_2015.jpg[публикувано на 19.03.2015г. в 7:45ч.]
5221_02_2015.jpg[публикувано на 19.03.2015г. в 7:45ч.]
5222_02_2015.jpg[публикувано на 19.03.2015г. в 7:45ч.]
5223_02_2015.jpg[публикувано на 19.03.2015г. в 7:45ч.]
5225_02_2015.jpg[публикувано на 19.03.2015г. в 7:45ч.]
5228_02_2015.jpg[публикувано на 19.03.2015г. в 7:45ч.]
5249_02_2015.jpg[публикувано на 19.03.2015г. в 7:45ч.]
5331_02_2015.jpg[публикувано на 19.03.2015г. в 7:45ч.]
4916_04_2015.jpg[публикувано на 19.05.2015г. в 7:43ч.]
4977_04_2015.jpg[публикувано на 19.05.2015г. в 7:43ч.]
5035_04_2015.jpg[публикувано на 19.05.2015г. в 7:43ч.]
5163_04_2015.jpg[публикувано на 19.05.2015г. в 7:43ч.]
5214_04_2015.jpg[публикувано на 19.05.2015г. в 7:43ч.]
5215_04_2015.jpg[публикувано на 19.05.2015г. в 7:43ч.]
5220_04_2015.jpg[публикувано на 19.05.2015г. в 7:43ч.]
5221_04_2015.jpg[публикувано на 19.05.2015г. в 7:43ч.]
5222_04_2015.jpg[публикувано на 19.05.2015г. в 7:43ч.]
5223_04_2015.jpg[публикувано на 19.05.2015г. в 7:43ч.]
5319_04_2015.jpg[публикувано на 19.05.2015г. в 7:43ч.]
4916_05_2015.jpg[публикувано на 19.06.2015г. в 6:02ч.]
5035_05_2015.jpg[публикувано на 19.06.2015г. в 6:02ч.]
5163_05_2015.jpg[публикувано на 19.06.2015г. в 6:02ч.]
5214_05_2015.jpg[публикувано на 19.06.2015г. в 6:02ч.]
5215_05_2015.jpg[публикувано на 19.06.2015г. в 6:02ч.]
5222_05_2015.jpg[публикувано на 19.06.2015г. в 6:02ч.]
5222_06_2015.jpg[публикувано на 20.07.2015г. в 11:04ч.]
5215_06_2015.jpg[публикувано на 20.07.2015г. в 11:04ч.]
5214_06_2015.jpg[публикувано на 20.07.2015г. в 11:04ч.]
5035_06_2015.jpg[публикувано на 20.07.2015г. в 11:04ч.]
4916_2015.jpg[публикувано на 20.07.2015г. в 11:04ч.]
5215_07_2015.jpg[публикувано на 19.08.2015г. в 10:29ч.]
5214_07_2015.jpg[публикувано на 19.08.2015г. в 10:29ч.]
5035_07_2015.jpg[публикувано на 19.08.2015г. в 10:29ч.]
5222_07_2015.jpg[публикувано на 19.08.2015г. в 10:29ч.]
5035_08_2015.jpg[публикувано на 15.09.2015г. в 9:56ч.]
5425_09_2015.jpg[публикувано на 15.10.2015г. в 19:52ч.]
5424_09_2015.jpg[публикувано на 15.10.2015г. в 19:52ч.]
5422_09_2015.jpg[публикувано на 15.10.2015г. в 19:52ч.]
5421_09_2015.jpg[публикувано на 15.10.2015г. в 19:52ч.]
5419_09_2015.jpg[публикувано на 15.10.2015г. в 19:52ч.]
5417_09_2015.jpg[публикувано на 15.10.2015г. в 19:52ч.]
5416_09_2015.jpg[публикувано на 15.10.2015г. в 19:52ч.]
5415_09_2015.jpg[публикувано на 15.10.2015г. в 19:52ч.]
5413_09_2015.jpg[публикувано на 15.10.2015г. в 19:52ч.]
5412_09_2015.jpg[публикувано на 15.10.2015г. в 19:52ч.]
5411_09_2015.jpg[публикувано на 15.10.2015г. в 19:52ч.]
5410_09_2015.jpg[публикувано на 15.10.2015г. в 19:52ч.]
5409_09_2015.jpg[публикувано на 15.10.2015г. в 19:52ч.]
5408_09_2015.jpg[публикувано на 15.10.2015г. в 19:52ч.]
5407_09_2015.jpg[публикувано на 15.10.2015г. в 19:52ч.]
5406_09_2015.jpg[публикувано на 15.10.2015г. в 19:52ч.]
5405_09_2015.jpg[публикувано на 15.10.2015г. в 19:52ч.]
5404_09_2015.jpg[публикувано на 15.10.2015г. в 19:52ч.]
5403_09_2015.jpg[публикувано на 15.10.2015г. в 19:52ч.]
5462-2_09_2015.jpg[публикувано на 15.10.2015г. в 20:00ч.]
5462-1_09_2015.jpg[публикувано на 15.10.2015г. в 20:00ч.]
5461_09_2015.jpg[публикувано на 15.10.2015г. в 20:00ч.]
5460_09_2015.jpg[публикувано на 15.10.2015г. в 20:00ч.]
5458_09_2015.jpg[публикувано на 15.10.2015г. в 20:00ч.]
5456_09_2015.jpg[публикувано на 15.10.2015г. в 20:00ч.]
5454_09_2015.jpg[публикувано на 15.10.2015г. в 20:00ч.]
5453_09_2015.jpg[публикувано на 15.10.2015г. в 20:00ч.]
5452_09_2015.jpg[публикувано на 15.10.2015г. в 20:00ч.]
5451_09_2015.jpg[публикувано на 15.10.2015г. в 20:00ч.]
5450_09_2015.jpg[публикувано на 15.10.2015г. в 20:00ч.]
5035_11_2015.jpg[публикувано на 17.12.2015г. в 11:59ч.]
5035_12_2015.jpg[публикувано на 18.01.2016г. в 9:49ч.]
5035_01_2016.jpg[публикувано на 17.02.2016г. в 17:20ч.]