Телефон за записване:

052 / 30-28-51 (до 55)

Спешни случаи:

052 / 30-28-53

Търсене в целия уебсайт

Информация за датите и основанието за освобождаването, усвояването или задържането на гаранциите за изпълнение на всеки договор

00502-2013-0004 Периодични доставки на медицински консумативи за нуждите на Отделение по ортопедия и травматология[публикувано на 19.08.2015г. в 10:30ч.]
00502-2013-0009 Доставка на медикаменти за oнкология и хемодиализа[публикувано на 03.12.2014г. в 8:23ч.]
00502-2013-0011 Доставка на радиоизотоп FDG18 [публикувано на 16.10.2014г. в 9:23ч.]
00502-2013-0012 Доставка на оборудване и мебели за онкологичен и лъчетерапевтичен център[публикувано на 13.05.2014г. в 13:01ч.]
00502-2013-0013 Доставка на пет броя транскатетърна аортна саморазгъваща се клапа[публикувано на 04.12.2013г. в 12:57ч.]
00502-2013-0014 Доставка на ендоскопско оборудване за нуждите на направление „Хирургия” [публикувано на 24.01.2014г. в 12:53ч.]
00502-2013-0016 Доставка на разтвори и консумативи за лечение на пациенти на перитонеална диализа[публикувано на 02.02.2015г. в 11:37ч.]
00502-2013-0017 Доставка на медикаменти за нуждите на МБАЛ „Света Марина“ ЕАД[публикувано на 15.10.2015г. в 20:25ч.]
00502-2013-0018 Доставка и подмяна на рентгенова тръба тип DURA 352[публикувано на 17.11.2014г. в 10:08ч.]
00502-2013-0019 Периодични доставки на общ медицински консуматив и специфичен медицински консуматив[публикувано на 02.09.2014г. в 15:05ч.]
00502-2013-0019 Периодични доставки на общ медицински консуматив и специфичен медицински консуматив[публикувано на 17.06.2016г. в 14:32ч.]
00502-2013-0020 Периодични доставки на медицински консумативи за нуждите на ангиографски лаборатории[публикувано на 15.03.2016г. в 10:50ч.]
00502-2013-0020 Периодични доставки на медицински консумативи за нуждите на ангиографски лаборатории[публикувано на 18.04.2016г. в 13:26ч.]