Информация за датите и основанието за освобождаването, усвояването или задържането на гаранциите за изпълнение на всеки договор

00502-2012-0003 Периодични доставки на дезинфектанти [публикувано на 15.10.2015г. в 20:12ч.]
00502-2012-0004 Реализиране на болничното пране [публикувано на 15.09.2015г. в 9:48ч.]
00502-2012-0005 Реализиране на болничното хранене [публикувано на 15.10.2015г. в 20:08ч.]
00502-2012-0006 Сервизно обслужване на медецинска апаратура [публикувано на 19.08.2015г. в 10:49ч.]
00502-2012-0008 Лабораторни консумативи и реактиви [публикувано на 19.08.2015г. в 10:49ч.]
00502-2012-0016 Периодични доставки на медицински консумативи [публикувано на 27.11.2014г. в 15:41ч.]
00502-2012-0017 Периодични доставки на стерилни конци за нуждите на МБАЛ “Света Марина” ЕАД за период от три години [публикувано на 23.12.2015г. в 11:12ч.]
00502-2012-0017 Периодични доставки на стерилни конци [публикувано на 31.10.2014г. в 14:14ч.]
00502-2012-0019 Доставка на медицински консумативи за нуждите на отделение по съдова хирургия и клиника по Урология в МБАЛ „Света Марина“ ЕАД за период от две години [публикувано на 03.12.2015г. в 7:53ч.]
00502-2012-0021 Периодични доставки на реактиви, тестове и химикали [публикувано на 15.09.2015г. в 10:05ч.]