Телефон за записване:

052 / 30-28-51 (до 55)

Спешни случаи:

052 / 30-28-53

Търсене в целия уебсайт

Протоколи на комисията за провеждане на процедурата заедно с приложенията към тях

Protokol 1_30122014.jpg[публикувано на 30.12.2014г. в 12.35ч.]
Protokol 2_06012015.jpg[публикувано на 06.01.2015г. в 14:35ч.]
Protokol_3_09012015_page1.pdf[публикувано на 09.01.2015г. в 16:00ч.]
Protokol 3_09012015_page2.jpg[публикувано на 09.01.2015г. в 16:00ч.]