Телефон за записване:

052 / 30-28-51 (до 55)

Спешни случаи:

052 / 30-28-53

Търсене в целия уебсайт

Ръководство

Съвет на директорите


Диляна Йорданова
 

Проф. д-р Силва Андонова, д.м.н.
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

Проф. д-р Красимир Иванов, д.м.н.
 
 
 

Изпълнителен директор

Проф. д-р Силва Андонова, д.м.н.
За контакти:
тел: 052/ 30-28-51
факс: 052/ 30-28-74
Е-mail:
officeub@mail.bg

 

Заместник-директори

  

Марта Дракова
Директор
"Икономически дейности"


Иван Дипчиков

Директор
Административно-стопански блок

проф. д-р Вилиян Платиканов, д.м.
Директор Лечебно-диагностична дейност

 

Медицински съвет

Диагностично-лечебната дейност на УМБАЛ "Света Марина" ЕАД се ръководи от Медицински съвет, оглавяван от Изпълнителния директор с помощта на комисии. На своите съвещания съвета обсъжда дейността на болничните структури и набелязва мерки за оптимизирането и.

 

Комисии

В своята дейност ръководството бива подпомагано и консултирано от следните комисии:

 •  Медицински съвет
 •  Лечебно-контролна комисия
 •  Комисия по вътреболнични инфекции
 •  Съвет по здравни грижи
 •  Комисия по етика
 •  Съвет по лекарствена политика
 •  Комисия за изписване на антимикробни лекарствени средства
 •  Общоболнична онкологична комисия
 •  Клинична комисия по хематология
 •  Онкологична комисия по химиотерапия
 •  Комисия за контрол върху качеството, безопасността и рационалната употреба на кръвта и кръвните съставки
 • Комисия, компетентна да взима решения за осъществяване на ПЕТ/КТ изследвания  Комисия по вътрешно ведомствен контрол
 •  Комисия за управление на риска
 •  Комисия за установяване на смърт