Телефон за записване:

052 / 30-28-51 (до 55)

Спешни случаи:

052 / 30-28-53

Търсене в целия уебсайт

Протоколи на комисията за провеждане на процедурата заедно с приложенията към тях

Protokol1_10022015_page4.jpg[публикувано на 17.02.2015г. в 8:19ч.]
Protokol1_10022015_pages1-3.pdf[публикувано на 17.02.2015г. в 8:19ч.]
Protokol2_16022015_page4.jpg[публикувано на 24.02.2015г. в 13:06ч.]
Protokol2_16022015_pages1-3.pdf[публикувано на 24.02.2015г. в 13:06ч.]
Protokol3_10032015_page1.jpg[публикувано на 11.03.2015г. в 13:52ч.]
Protokol3_10032015_page2.jpg[публикувано на 11.03.2015г. в 13:52ч.]
Protokol 4_16032015_page9.tif[публикувано на 16.03.2015г. в 13:54ч.]
Protokol 4_16032015_pages1-8.pdf[публикувано на 16.03.2015г. в 13:54ч.]
Protokol 5_19032015_Page1.jpg[публикувано на 21.03.2015г. в 12:13ч.]
Protokol 5_19032015_Page2.jpg[публикувано на 21.03.2015г. в 12:13ч.]
Protokol 6_20032015_page1.jpg[публикувано на 21.03.2015г. в 12:13ч.]
Protokol 6_20032015_page2.jpg[публикувано на 21.03.2015г. в 12:13ч.]
Protokol 7_25032015_page5.jpg[публикувано на 27.03.2015г. в 11:52ч.]
Protokol 7_25032015_pages1-4.pdf[публикувано на 27.03.2015г. в 11:52ч.]
Konstruktivno stanovishte kam Protokol 7.tif[публикувано на 30.03.2015г. в 9:10ч.]