Телефон за записване:

052 / 30-28-51 (до 55)

Спешни случаи:

052 / 30-28-53

Търсене в целия уебсайт

Информация за датата, основанието и размера на всяко извършено плащане по договорите за обществени поръчки и по договорите за подизпълнение, включително за авансовите плащания

5913_07_2015.jpg[публикувано на 19.08.2015г. в 10:21ч.]
5913_08_2015.jpg[публикувано на 15.09.2015г. в 9:22ч.]
5913_09_2015.jpg[публикувано на 16.10.2015г. в 8:39ч.]
5913_10_2015.jpg[публикувано на 17.11.2015г. в 10:43ч.]
5913_12_2015.jpg[публикувано на 18.01.2016г. в 9:33ч.]
5913_02_2016.jpg[публикувано на 17.03.2016г. в 7:46ч.]