Телефон за записване:

052 / 30-28-51 (до 55)

Спешни случаи:

052 / 30-28-53

Търсене в целия уебсайт

2014-21 Избор на доставчик на машини и съоръжения за реконструкция на трансформаторен пост 1008, находящ се в сграда на МБАЛ „Света Марина” ЕАД в УПИ „ВМИ” по плана на 23-и м.р. (ПИ 10135.2555.330), по инвестиционен проект и техническа спецификация

Документация стр.1[публикувано на 12.12.2014г. в 16:55ч.]
Документация стр. 2-31[публикувано на 12.12.2014г. в 16:55ч.]
Документация Word format[публикувано на 12.12.2014г. в 16:55ч.]
Инвестиционен проект[публикувано на 12.12.2014г. в 16:55ч.]
Решение - подписано[публикувано на 12.12.2014г. в 16:55ч.]
Обявление[публикувано на 12.12.2014г. в 16:55ч.]
Разяснение[публикувано на 12.12.2014г. в 16:55ч.]
Приложения 123.xls[публикувано на 12.12.2014г. в 16:55ч.]
Решение[публикувано на 12.12.2014г. в 16:55ч.]
Техническа спецификация[публикувано на 12.12.2014г. в 16:55ч.]